Reserves online Millor preu garantitzat
Atenció al client 93 733 33 00

Informació legal

Avís Legal

GLOBAL INTERNATIONAL HOTEL BUSINESS, S.A. (d’ara endavant “GLOBAL HOTELS ”) vol informar-lo de manera transparent, a través d'aquesta política de privacitat, sobre tots els tractaments que fem amb les seves dades, les finalitats per a les quals les tractem i els drets que com a usuari pot exercir sobre les seves dades personals, així com el temps durant el qual conservarem les seves dades.

L'informem que pel fet d'accedir al nostre lloc web passa a tenir la condició d'usuari. Com a usuari, declara que disposa de la capacitat legal necessària per entendre i acceptar en la seva integritat la política de privacitat. Aquesta política de privacitat s'ha de llegir conjuntament amb la nostra política de cookies i els termes i condicions

Gràcies per visitar el nostre lloc web. Esperem que gaudeixi coneixent els serveis que GLOBAL HOTELS li ofereix.

 

 1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

 

Aquesta política de privacitat regula l'ús del lloc web www.hoteldoncandido.es (d’ara endavant "el lloc web"), del qual GLOBAL HOTELS, S.A. (d’ara endavant, "GLOBAL HOTELS") és titular.

El responsable del tractament és GLOBAL INTERNATIONAL HOTEL BUSINESS, S.A., amb domicili social a Rambleta Pare Alegre, 98, 08224, Terrassa, Barcelona (Espanya), amb CIF A41390022, adreça electrònica protecciondedatos@nortia.com i telèfon de contacte 937333300

Els usuaris accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquests termes i condicions, en la mesura que això els pugui ser aplicable.

 1. QUÈ ÉS UNA DADA I UN TRACTAMENT DE CARÀCTER PERSONAL?

Són aquelles dades que identifiquin o permeten identificar una persona. Per exemple, les dades que poden identificar una persona directament són el nom i cognoms, mentre que el número de DNI pot arribar a identificar-la de forma indirecta. Les dades de caràcter personal inclouen informació com el telèfon mòbil, l'adreça electrònica, la data de naixement i el sexe, entre d'altres. També s'hi podrien incloure els identificadors numèrics, com l'adreça IP del seu ordinador, així com la informació que s'obté a través de les cookies.

Un tractament de caràcter personal és qualsevol operació o conjunt d'operacions que fem sobre les seves dades personals, com per exemple la recollida, registre, conservació, utilització i comunicació de les seves dades.

 1. QUIN TIPUS D'INFORMACIÓ RECOPILEM?

Per poder fer els tractaments de dades especificats en aquesta política de privacitat, necessitem certa informació sobre vostè. Per això recopilem la informació que ens facilita a través dels diferents canals d'interacció i comunicació, com ara el formulari de registre en el web per donar d'alta un compte de soci, els formularis de sol·licitud d'informació i contacte, el formulari de subscripció al butlletí d'informació, els perfils corporatius en xarxes socials, etc.

Les dades que podem recollir a través dels canals anteriors són nom i cognoms, data de naixement, nacionalitat, número de DNI, domicili complet, número de mòbil, adreça electrònica, respostes que ens faciliti a enquestes de satisfacció, els seus perfils de xarxes socials (en els casos en què consenti compartir aquesta informació personal amb nosaltres), etc.

 1. A TRAVÉS DE QUINES VIES OBTENIM LES SEVES DADES PERSONALS?

No cal que es registri en el nostre lloc web per poder gaudir i informar-se de tots els serveis que oferim a GLOBAL HOTELS. Només captem i tractem informació que vostè ens facilita a través de les vies següents:

 • Formulari de reserva: en què ens comunica dades personals per poder sol·licitar una reserva a les nostres instal·lacions.
 • Formularis de sol·licitud de contacte: en què ens comunica dades personals per sol·licitar informació dels nostres cursos, esdeveniments, pressupostos, productes, etc.
 • Formularis de subscripció al butlletí d'informació: en què ens comunica dades personals per sol·licitar la subscripció al butlletí d'informació.
 • Interacció amb el lloc web i amb GLOBAL HOTELS en xarxes socials: mitjançant l'ús que fa del lloc web quan hi navega i la interacció que pugui tenir amb GLOBAL HOTELS a través dels perfils corporatius de la companyia en diferents xarxes socials.

 

 1. QUINS TRACTAMENTS FEM AMB LES SEVES DADES PERSONALS I PER A QUINES FINALITATS?

Per poder-lo informar de forma transparent i amb detall sobre les finalitats per a les quals tractem les seves dades, hem separat la informació relativa a cada tractament en quadres independents. Així, doncs, podrà trobar tota la informació específica de cadascun dels tractaments que fem de les seves dades en el seu quadre corresponent.

 

Cada quadre descriptiu dels tractaments corresponents recull la informació següent:

 

 1. Per a quines finalitats tractem les seves dades?

En aquesta columna expliquem amb quina finalitat tractem les seves dades personals.

 1. Sobre quina base legal tractem les seves dades?

Aquesta columna explica el fonament legal que ens permet tractar les seves dades personals. La normativa de protecció de dades requereix que, per al tractament de les seves dades, tinguem una base que legitimi aquest tractament. Així, doncs, per tractar la seva informació personal ens basem en quatre bases legals segons l'activitat o el tractament que duguem a terme de les seves dades. Les bases legals per al tractament de les seves dades personals poden ser:

 • Interès legítim: Com a empresa, GLOBAL HOTELS té un interès legítim a recopilar i tractar les seves dades de caràcter personal a fi d'estudiar i analitzar l'adequació del nostre lloc web i dels nostres productes i serveis, per així saber si s'adapten a les necessitats dels nostres clients i usuaris o, al contrari, cal modificar-los en algun aspecte concret o es poden millorar per adequar-los millor a aquestes necessitats. També té un interès legítim a mantenir un contacte regular amb vostè per mantenir-lo informat de qüestions promocionals o publicitàries sobre els seus productes i serveis. En qualsevol cas, aquest interès legítim es basa en una anàlisi sobre l'equilibri adequat entre els nostres interessos a tractar les seves dades de caràcter personal i els seus drets i llibertats. El resultat d'aquesta anàlisi determinarà que puguem utilitzar o no la seva informació personal per als tractaments descrits en aquesta política de privacitat (excepte pel que fa al tractament de segmentació i perfilatge per a l'enviament de comunicacions comercials, respecte del qual requerim el seu consentiment exprés).
   
 • El compliment d'una obligació legal: GLOBAL HOTELS, com a empresa, actua com a responsable de les seves dades i és per això que hem de complir una sèrie d'obligacions imposades per normativa comptable, fiscal, de consum, etc. En aquells casos en què la justificació legal d'algun dels nostres tractaments sigui el compliment d'una obligació legal, la seva negativa a proporcionar-nos aquelles dades personals que siguin legalment obligatòries implicarà la impossibilitat que pugui contractar productes o serveis amb GLOBAL HOTELS, ja que fer-ho comportaria un incompliment de la normativa a què estem subjectes.
   
 • El seu consentiment: En cas que GLOBAL HOTELS desitgi fer algun tractament de les seves dades la justificació legal del qual no es pugui basar en cap dels motius explicats anteriorment, sol·licitarem prèviament el seu consentiment per a aquest tractament. En qualsevol cas, l'informem que en aquests casos sempre podrà retirar el seu consentiment.
   
 1. Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

En aquesta columna s'informa de manera orientativa sobre el temps durant el qual es conservaran les seves dades. El temps de conservació dependrà en qualsevol cas del tractament que es dugui a terme de la seva informació personal. Ha de tenir en compte que determinada normativa comptable, fiscal, de consum, de protecció de dades i reguladora dels contractes ens pot obligar a conservar certes dades dels clients i usuaris durant un temps determinat.

 1. Quins són els seus drets?

Aquesta columna descriu els drets que pot exercir sobre les seves dades, tenint en compte el tractament que se'n faci. Haurà de tenir en compte que, segons la base legal que legitimi el tractament de les seves dades, els seus drets es poden veure limitats. En l'apartat següent detallem aquest aspecte.

 

Seguidament trobarà descrits més detalladament els diferents tractaments que GLOBAL HOTELS fa de les seves dades personals:
 

 1. Gestió de la relació contractual amb clients
   
 1. Anàlisi, segmentació i perfilatge de clients i usuaris del lloc web

 

 

 1. Què és la segmentació i el perfilatge?

A fi de remetre-li promocions i comunicacions comercials i publicitàries el més personalitzades possible segons els seus interessos, gustos, característiques i hàbits de compra o aprofitament del programa, fem servir tècniques de segmentació, analítica i perfilatge.

La segmentació i el perfilatge són tècniques i processos automatitzats que tenen la finalitat de millorar la qualitat de les dades dels clients i usuaris de què disposem. L'aplicació de tècniques de perfilatge a les dades dels clients i usuaris no permet descobrir ni definir requisits i regles de qualitat d'aquestes dades i les tècniques de segmentació ens permeten segmentar els clients i usuaris partint dels diferents requisits i regles obtinguts amb les tècniques de perfilatge. Així, podem arribar a obtenir uns perfils comuns de clients i usuaris i podem oferir als clients i usuaris unes promocions personalitzades.

 

5.Quina informació recollim per dur a terme el perfilatge?

Per dur a terme el perfilatge, necessitem informació sobre les seves dades bàsiques (domicili, edat, nom i adreça complets), les seves característiques, preferències, gustos, temes d'interès, detalls de les comandes/compres de productes que faci, els seus perfils de xarxes socials (en els casos en què consenti compartir aquesta informació personal amb nosaltres), informació sobre el seu historial de compra i d'aprofitament dels avantatges del programa de fidelització, patró d'ús del lloc web, opinions sobre productes, serveis, esdeveniments i/o experiència de client en botigues, etc.

6.Com afecta el perfilatge l'enviament de comunicacions comercials i promocions per via electrònica?

Els perfils obtinguts es fan servir per oferir-li promocions i comunicacions comercials personalitzades, d'acord amb els seus gustos, preferències, interessos i historial de compra. Així, evitem enviar-li promocions o comunicacions comercials que no siguin del seu interès. El perfilatge del conjunt de les seves dades personals ens permet conèixer millor els seus gustos, de manera que les promocions i les comunicacions comercials que rebi seran més personalitzades i encaixaran millor amb les seves preferències i interessos.

Com a resultat, mitjançant la segmentació i el perfilatge podem agrupar els clients i usuaris segons si coincideixen o es diferencien en diferents regles com, per exemple, els productes que els interessen, les promocions a què més s'acullen, els seus hàbits de compra o la seva resposta a les comunicacions comercials enviades per GLOBAL HOTELS.

És a dir, aplicant tècniques i eines de segmentació i perfilatge a les dades dels clients i usuaris, GLOBAL HOTELS pot obtenir diferents perfils de clients i usuaris a fi d'agrupar-los i oferir-los de forma diferenciada productes i serveis, promocions, experiències de compra i comunicacions comercials molt més adients i afins a les seves característiques particulars.

 

7.Manteniment de llistes de supressió actualitzades per evitar ser contactat si així ho sol·licita el client o usuari.

 8. Anàlisi d'ús, funcionament i millora del lloc web

 

 

 

 1. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Seguidament li facilitem els drets que pot exercir com a usuari del lloc web:

 

 

 1. ESTAN SEGURES LES SEVES DADES?

A fi d'assegurar un processament just i transparent de la seva informació personal, adoptarem els procediments adequats, que inclouran la implementació de mesures tècniques i organitzatives que tinguin en compte el possible risc i corregeixin qualsevol imprecisió identificada en les dades personals tractades, de manera que el risc de qualsevol error es minimitzi i les seves dades es tractin de manera justa i segura.

Tota la informació que ens proporciona s'emmagatzema en servidors segurs. Lamentablement, la transmissió o comunicació d'informació a través d'internet no és completament segura. Així, doncs, un cop hàgim rebut tota la seva informació, utilitzarem procediments estrictes de seguretat per intentar evitar qualsevol accés no autoritzat.

Igualment, ens assegurem que els nostres proveïdors de serveis també gaudeixin d'estàndards de seguretat adequats per a la protecció de les dades de caràcter personal a les quals tinguin o puguin arribar a tenir accés, d'acord amb la legislació de protecció de dades aplicable.

 1. A QUI COMUNIQUEM LES SEVES DADES PERSONALS?

GLOBAL HOTELS no revela la seva informació personal llevat que sigui necessari per a la prestació del servei contractat, com ara la comunicació a plataformes de pagament, bancs i empreses per poder processar les transaccions.

També és possible que comuniquem les seves dades personals, previ requeriment legal o base que en legitimi la comunicació, a tribunals o organismes de l'Administració pública.

Les seves dades personals poden ser tractades pels nostres proveïdors o tercers de confiança, i en aquests casos sempre subscrivim contractes d'encàrrec del tractament i seleccionem només aquells proveïdors certificats pel que fa al compliment de la protecció de dades. Es poden comunicar dades a altres empreses del Grup NORTIA per a finalitats administratives internes i en el marc de l'execució d'un contracte d'encàrrec de tractament. Només proporcionem la informació mínima necessària per fer el servei, i els exigim que no utilitzin les seves dades personals per a cap altre propòsit. Des de GLOBAL HOTELS sempre fem tot el possible per garantir que tots els tercers amb què treballem mantinguin la seguretat de les seves dades personals.

Altres possibles tercers a què podem comunicar les seves dades, previ requeriment legal o base que en legitimi la comunicació:

 • Assessors legals
 • Tribunals
 • Administració tributària
 • Organismes de govern i Administració pública
 • Forces i cossos de seguretat.

Així mateix, podrem comunicar la seva informació personal en els casos següents:

 • Si nosaltres o substancialment tots els nostres actius són adquirits per un tercer. En aquest cas, les dades de caràcter personal que tenim dels nostres clients i usuaris seran un dels actius transferits. Qualsevol operació d'aquest tipus s'informarà i comunicarà prèviament.
 • Per protegir la seguretat i els drets del nostre personal, els nostres clients i usuaris i els nostres sistemes d'informació. Això inclou intercanviar informació amb forces i cossos de seguretat o tribunals en els casos de detecció de frau, usurpació d'identitat o qualsevol altre ús, tractament o fet il·lícit.
 1. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Les seves dades personals que recollim es poden transferir a un destí fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), i també s'hi podrà accedir des d'aquest i podran emmagatzemar-s'hi. També les poden tractar membres del personal que operen fora de l'EEE i que treballen per a nosaltres o per a un dels nostres proveïdors de serveis.

GLOBAL HOTELS transfereix dades personals fora de l'EEE només de manera segura i legal. Com que és possible que alguns països no tinguin lleis que regeixin l'ús i la transferència de dades personals, prenem mesures per garantir que els tercers compleixin els compromisos establerts en aquesta política. Revisant estàndards de privacitat i seleccionant entitats certificades en el marc de l'Escut de Privacitat UE-EUA (Privacy Shield), aprovat per la Decisió (UE) 2016/1250 de la Comissió, de 12 de juliol de 2016.

Prestadors de serveis ubicats fora de l'EEE, com ara Facebook, Inc, Mailchimp o Google, LLC, podran accedir a les seves dades de caràcter personal. Aquests prestadors de serveis es troben acollits al Privacy Shield i, per tant, estan obligats a protegir les seves dades personals d'acord amb una sèrie de normes de protecció de dades i salvaguarda del mateix grau que les establertes a Europa. El RGPD s'ha assegurat que aquestes empreses es vegin obligades a aplicar les mesures de seguretat obligatòries de l'EEE.
 

 1. CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política de privacitat podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis de criteri seguits per l'autoritat de control competent en matèria de protecció de dades en cada moment. GLOBAL HOTELS es reserva, per tant, el dret a modificar aquesta política de privacitat per poder-la adaptar a aquests criteris, així com a novetats jurisprudencials o legislatives.


Última versió: maig del 2018.
 

 1. CONTACTE

Si té algun dubte sobre els tractaments que fem de les seves dades personals, ens pot escriure a protecciondedatos@nortia.com

Podrà contactar amb el delegat de protecció de dades a través de l'adreça electrònica: protecciondedatos@nortia.com, al telèfon 93 733 33 00.

Subscriu-te al nostre Newsletter

Només per donar-te d'alta en la nostra Newsletter.
Aconsegueix un 10% de descompte en nostre Hotel.

Connecta amb Barcelona

L'Hotel Don Candido es troba a només 17 minuts de Barcelona.

La proximitat amb Barcelona ens converteix en una de les millors opcions a l'hora de seleccionar un hotel 4 estrelles prop de la ciutat comtal però a un preu més econòmic.

A

17

Min.

de

BCN

La ubicació estratègica de l'hotel permet tenir totes les opcions a l'hora d'accedir a Barcelona

Veure Mapa

CREIEM EN EL TURISME SOSTENIBLE

L’Hotel Don Candido està compromès amb la Carta Europea de Turisme Sostenible, implantada al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.